Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victoria’s Secret

Diện chứ không phải bộ bikini hút hồn, Heather Marks không thực sự lấn lướt những người đẹp như Ngọc Quyên, Hoàng Yến trong Đêm hội chân dài 5.

325 v1 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v2 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v3 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v4 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v5 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v6 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v7 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v8 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v9 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v10 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v11 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v12 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

325 v13 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

v14 Dàn mẫu Việt nổi bật bên siêu mẫu Victorias Secret

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>